Version 1 (avslutad)

Version 1.0.1 av Historia i en digital värld kan laddas ned som PDF här (ca 5 Mb). Samtliga kapitel, avsnitt och fördjupningar i den första upplagans webbversion kan också nås via länkarna i nedanstående innehållsförteckning. Observera att dessa texter inte längre uppdateras, och att de successivt ersätts av reviderat och/eller nyskrivet material som ett led i det pågående arbetet med HDV 2.0.

Varje kapitel eller avsnitt i boken har en huvudansvarig, vilket nedan anges med namn eller, för de två huvudförfattarna, initialer: JP för Jessica Parland-von Essen och KN för Kenneth Nyberg. Avsnitt utan initialer har huvudsakligen skrivits av den kapitelansvariga författaren.

Inledning (JP)

1. Den digitala revolutionen (KN)

Från stordatorer till sociala medier

Konsekvenser för samhälle och forskning

Hur ska vi förhålla oss?

2. Den digitala världen (JP)

Den gutenbergska parentesen

Bit bang

Kultur, kommunikation och medier

Webben som medium

Den digitala texten

Publicerandets ekonomi

Den ökande mängden digital information

Det digitala samhället

3. Forskarvärldens respons (KN)

Att möta förändring

Digital humaniora: definitioner och debatter

Digital historia: en inringning

Betydelse(r) för forskningen

4. Historieforskning i den digitaliserade världen (JP)

Betydelser av digitalisering (JP/KN)

Att hitta bland material

Digitalisering av källor I

– Digitalisering av text

Fördjupning: Digitala textkritiska utgåvor (Jenny Bergenmar)

Fördjupning: Textkorpusar för historikerbruk – ett inifrånperspektiv (Helena Holm-Cüzdan och Julia von Boguslawski)

Digitalisering av källor II

– Digitalisering av bilder och bilder av föremål

– Digitalisering av ljud och rörlig bild

Fördjupning: ProBok – en proveniens- och bokbandsdatabas (Helena Strömquist)

Källkritik och hänvisningar på webben (KN)

Källkritik och hänvisningar i material i digitalarkiv

5. Metoder inom digital historia (JP/KN)

Miljöer, verktyg och arbetssätt (KN)

Att strukturera information (JP)

Databaser (JP)

Big data (KN)

Fördjupning: Digitala textarkiv och forskningsfrågor (Mats Malm)

Fördjupning: Kulturomik: Att spana efter språkliga och kulturella förändringar i digitala textarkiv (Lars Borin och Richard Johansson)

Fördjupning: Open research methods in computational social sciences and humanities: introducing R (Markus Kainu)

Visualiseringar (JP/KN)

Kollektivt arbete (crowdsourcing) (JP)

Fördjupning: Transkribering av manuskript och förstaupplagor med talkokrafter (Sakari Katajamäki)

Om kritisk granskning (JP)

6. Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande (JP)

Den förändrade offentligheten (JP/KN)

Vad är forskningsdata?

Arkivering av digitalbaserade material

Urval – vad ska sparas?

Långsiktigt digitalt bevarande

Fördjupning: Bevaringssynpunkter på några vanliga filformat (Juha Lehtonen)

7. Att förmedla historia i en digital värld (KN/JP)

Att arkivera och publicera forskningsdata

Fördjupning: Några rader om ”kulturarvets masterdata” (Henrik Summanen)

Det nya publiceringslandskapet

Open access i teori och praktik (JP/KN)

Fördjupning: Open Access-böcker – vad säger forskningen? (Yrsa Neuman)

Nya publiceringsformer I

Nya publiceringsformer II

Nya undervisningsformer (KN)

8. Historikerrollens förändringar (KN)

Vad har egentligen hänt?

Forskarens roll och expertens auktoritet

Framtidens historiker