Från material till metoder

Det må vara tyst på förstasidan, men bakom kulisserna har Historia i en digital värld oförtrutet rullat vidare under hösten. Den gångna månaden har vi slutfört revideringen av kapitel 3, Material, där den sista texten utgjordes av Jessica Parland-von Essens avsnitt Källkritik och hänvisningar i material i digitala arkiv. Förra veckan inledde vi så publiceringen av den uppdaterade versionen av kapitel 4, Metoder, med Kenneth Nybergs text Arbetssätt, verktyg och metoder, och i dag fortsätter vi med Att strukturera information av Jessica. Efter ytterligare ett reguljärt avsnitt nästa vecka väntar kapitlets första fördjupningstext, ett av många både ”gamla” och nya sådana bidrag vi är glada att kunna presentera under december och januari.

Det kommer alltså (mycket) mera framöver, och som alltid är vi tacksamma för konstruktiv kritik på våra texter, förslag på innehåll och andra synpunkter. Respons kan lämnas i kommentarfältet på respektive sida, eller direkt till huvudförfattarna på de sätt som anges här.

Fördjupning: ProBok – en proveniens- och bokbandsdatabas

De senaste veckornas svit av fördjupningsartiklar avslutas idag med Helena Strömquists intressanta presentation av ProBok – en proveniens- och bokbandsdatabas. Fördjupningen hör till kapitel 3, Material, där det placerats efter avsnittet Digitalisering av bilder och bilder av föremål. Stort tack till Helena, och vi tar som alltid tacksamt emot synpunkter via kommentarfältet på sidan!

Fördjupning: Textkorpusar för historikerbruk – ett inifrånperspektiv

Idag återpublicerar vi Helena Holm-Cüzdans och Julia von Boguslawskis fördjupning Textkorpusar för historikerbruk – ett inifrånperspektiv. Liksom förra veckans fördjupningstext av Jenny Bergenmar, Digitala textkritiska utgåvor, hör den närmast till kapitel 3, ”Material”, där den placerats mellan avsnitten Digitalisering av text och Digitalisering av bilder och bilder av föremål. Frågor och synpunkter om texten kan i vanlig ordning lämnas via kommentarfältet på sidan. Vi tackar Helena och Julia (igen) för ett fint bidrag till Historia i en digital värld!

Fördjupning: Digitala textkritiska utgåvor

Den första reviderade fördjupningstexten att publiceras i version 2 av Historia i en digital värld är Jenny Bergenmars Digitala textkritiska utgåvor. Fördjupningen hör närmast till kapitel 3, Material, där det placerats mellan avsnitten Digitalisering av text och Digitalisering av bilder och bilder av föremål. Konstruktiva synpunkter är som alltid välkomna och kan lämnas via kommentarfältet på sidan. Stort tack till Jenny för ett värdefullt och välskrivet bidrag!

Läsvärd lägesrapport om digital humaniora

Det senaste numret av tidskriften Respons innehåller en lägesrapport om digital humaniora av Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Utgångspunkten är bland annat Snickars intryck från sommarens stora DH-kongress i Krakow, men artikeln hänvisar också till den nordiska DH-konferensen i Oslo i mars, samtal med flera framträdande svenska digitala humanister och den kritiska diskussion om digital humaniora som bland annat kom till uttryck genom ett uppmärksammat debattinläggLos Angeles Review of Books tidigare i våras.

Sammantaget är det en initierad översikt av var fältet digital humaniora står här och nu, sommaren 2016, och de möjligheter och utmaningar Snickars uppfattar som särskilt betydelsefulla inför framtiden. Kort sagt, en mycket läsvärd artikel som varmt rekommenderas!