Fördjupning: Kulturomik: Att spana efter språkliga och kulturella förändringar i digitala textarkiv

För Historia i en digital värld börjar 2017 med återpublicering av Lars Borin och Richard Johanssons läsvärda fördjupningsartikel Kulturomik: Att spana efter språkliga och kulturella förändringar i digitala textarkiv. Liksom föregående textavsnitt, Mats Malms fördjupning Digitala textarkiv och forskningsfrågor, hör den närmast till kapitel 4, Metoder, där den placerats efter avsnittet Big data. Frågor och kommentarer kan som vanligt lämnas via kommentarfältet på sidan. Stort tack till Lars och Richard för ett intressant bidrag!

Fördjupning: Digitala textarkiv och forskningsfrågor

Idag återpublicerar vi Mats Malms fördjupning Digitala textarkiv och forskningsfrågor. Liksom förra veckans fördjupningstext av Bo Pettersson, Fjärrläsning och närläsning, stordata och smådata, hör den närmast till kapitel 4, Metoder, där den placerats efter avsnittet Big data. Vi tackar Mats (igen) för hans fina bidrag till Historia i en digital värld! Synpunkter på texten kan i vanlig ordning lämnas via kommentarfältet på sidan.

Med detta tar vi paus några veckor och återkommer i mitten av januari 2017. Vi önskar alla våra läsare en god jul och ett gott nytt år!

Fördjupning: Fjärrläsning och närläsning, stordata och smådata

Denna vecka är vi mycket glada att kunna presentera den första av flera helt nya fördjupningstexter i version 2 av Historia i en digital värld. Det är Bo Petterssons intressanta diskussion om Fjärrläsning och närläsning, stordata och smådata, vilken tar sin utgångspunkt i Franco Morettis bok Distant Reading från 2013. Fördjupningen ingår i kapitel 4, Metoder, där det placerats efter avsnittet Big Data. Vi är mycket tacksamma mot Bo för hans läsvärda bidrag, och kommentarer på texten är som alltid mycket välkomna!

Från material till metoder

Det må vara tyst på förstasidan, men bakom kulisserna har Historia i en digital värld oförtrutet rullat vidare under hösten. Den gångna månaden har vi slutfört revideringen av kapitel 3, Material, där den sista texten utgjordes av Jessica Parland-von Essens avsnitt Källkritik och hänvisningar i material i digitala arkiv. Förra veckan inledde vi så publiceringen av den uppdaterade versionen av kapitel 4, Metoder, med Kenneth Nybergs text Arbetssätt, verktyg och metoder, och i dag fortsätter vi med Att strukturera information av Jessica. Efter ytterligare ett reguljärt avsnitt nästa vecka väntar kapitlets första fördjupningstext, ett av många både ”gamla” och nya sådana bidrag vi är glada att kunna presentera under december och januari.

Det kommer alltså (mycket) mera framöver, och som alltid är vi tacksamma för konstruktiv kritik på våra texter, förslag på innehåll och andra synpunkter. Respons kan lämnas i kommentarfältet på respektive sida, eller direkt till huvudförfattarna på de sätt som anges här.

Fördjupning: ProBok – en proveniens- och bokbandsdatabas

De senaste veckornas svit av fördjupningsartiklar avslutas idag med Helena Strömquists intressanta presentation av ProBok – en proveniens- och bokbandsdatabas. Fördjupningen hör till kapitel 3, Material, där det placerats efter avsnittet Digitalisering av bilder och bilder av föremål. Stort tack till Helena, och vi tar som alltid tacksamt emot synpunkter via kommentarfältet på sidan!