Version 2 (pågående)

Under arbetet med version 2.0 av Historia i en digital värld (mars 2016–) länkas från denna sida till alla nya kapitel och avsnitt i den takt de publiceras på webbplatsen. Ambitionen är att lägga ut ca ett kapitel (vanligen tre till fem avsnitt) per månad, utom i juli 2016 då vi gör en paus i arbetet.

Motsvarande innehållsförteckning för version 1.0 (maj 2013–februari 2014) återfinns här, och hela första upplagan kan också laddas ned som PDF (v. 1.0.1, ca 5 Mb).

Varje kapitel eller avsnitt i boken har en huvudansvarig, vilket nedan anges med namn eller, för de två huvudförfattarna, initialer: JP för Jessica Parland-von Essen och KN för Kenneth Nyberg. Avsnitt utan initialer har huvudsakligen skrivits av den/de kapitelansvariga.

1. Inledning (KN/JP)

Den digitala utmaningen (14/3)

Betydelser av digitalisering (30/3, JP/KN)

Digital humaniora: definitioner och debatter (6/4)

Fältet digital historia (12/4)

Bokens syfte och utgångspunkter (28/4, JP/KN)

2. Från det tryckta ordet till den digitala världen (JP)

Den gutenbergska parentesen (11/5)

Bit bang (20/5)

Kultur, kommunikation och medier (20/5)

Webben som medielandskap (3/6)

Den digitala texten (3/6)

Den ökande mängden digital information (15/6)

Publicerandets ekonomi (15/6)

Det digitala samhället (20/6)

3. Material (JP)

Att hitta bland material (30/8)

Digitalisering av text (8/9)

Fördjupning: Digitala textkritiska utgåvor (19/9, Jenny Bergenmar)

Fördjupning: Textkorpusar för historikerbruk – ett inifrånperspektiv (29/9, Helena Holm-Cüzdan och Julia von Boguslawski)

Digitalisering av bilder och bilder av föremål (16/9)

Fördjupning: ProBok – en proveniens- och bokbandsdatabas (7/10, Helena Strömquist)

Digitalisering av ljud och rörlig bild (16/9)

Källkritik och hänvisningar på webben (16/10, KN)

Källkritik och hänvisningar i material i digitala arkiv (29/10)

4. Metoder (JP/KN)

Arbetssätt, verktyg och metoder (17/11, KN)

Att strukturera information (26/11, JP)

Att arbeta med databaser (1/12, JP)

Big data (9/12, KN)

Fördjupning: Fjärrläsning och närläsning, stordata och smådata (15/12, Bo Pettersson)

Fördjupning: Digitala textarkiv och forskningsfrågor (21/12, Mats Malm)

Fördjupning: Kulturomik: Att spana efter språkliga och kulturella förändringar i digitala textarkiv (31/1, Lars Borin och Richard Johansson)