Från material till metoder

Det må vara tyst på förstasidan, men bakom kulisserna har Historia i en digital värld oförtrutet rullat vidare under hösten. Den gångna månaden har vi slutfört revideringen av kapitel 3, Material, där den sista texten utgjordes av Jessica Parland-von Essens avsnitt Källkritik och hänvisningar i material i digitala arkiv. Förra veckan inledde vi så publiceringen av den uppdaterade versionen av kapitel 4, Metoder, med Kenneth Nybergs text Arbetssätt, verktyg och metoder, och i dag fortsätter vi med Att strukturera information av Jessica. Efter ytterligare ett reguljärt avsnitt nästa vecka väntar kapitlets första fördjupningstext, ett av många både ”gamla” och nya sådana bidrag vi är glada att kunna presentera under december och januari.

Det kommer alltså (mycket) mera framöver, och som alltid är vi tacksamma för konstruktiv kritik på våra texter, förslag på innehåll och andra synpunkter. Respons kan lämnas i kommentarfältet på respektive sida, eller direkt till huvudförfattarna på de sätt som anges här.