Fördjupning: Kulturomik: Att spana efter språkliga och kulturella förändringar i digitala textarkiv

För Historia i en digital värld börjar 2017 med återpublicering av Lars Borin och Richard Johanssons läsvärda fördjupningsartikel Kulturomik: Att spana efter språkliga och kulturella förändringar i digitala textarkiv. Liksom föregående textavsnitt, Mats Malms fördjupning Digitala textarkiv och forskningsfrågor, hör den närmast till kapitel 4, Metoder, där den placerats efter avsnittet Big data. Frågor och kommentarer kan som vanligt lämnas via kommentarfältet på sidan. Stort tack till Lars och Richard för ett intressant bidrag!

Från material till metoder

Det må vara tyst på förstasidan, men bakom kulisserna har Historia i en digital värld oförtrutet rullat vidare under hösten. Den gångna månaden har vi slutfört revideringen av kapitel 3, Material, där den sista texten utgjordes av Jessica Parland-von Essens avsnitt Källkritik och hänvisningar i material i digitala arkiv. Förra veckan inledde vi så publiceringen av den uppdaterade versionen av kapitel 4, Metoder, med Kenneth Nybergs text Arbetssätt, verktyg och metoder, och i dag fortsätter vi med Att strukturera information av Jessica. Efter ytterligare ett reguljärt avsnitt nästa vecka väntar kapitlets första fördjupningstext, ett av många både ”gamla” och nya sådana bidrag vi är glada att kunna presentera under december och januari.

Det kommer alltså (mycket) mera framöver, och som alltid är vi tacksamma för konstruktiv kritik på våra texter, förslag på innehåll och andra synpunkter. Respons kan lämnas i kommentarfältet på respektive sida, eller direkt till huvudförfattarna på de sätt som anges här.

Text: Det digitala samhället

Nyss publicerade vi ”Det digitala samhället”, vilket är det sista avsnittet i den uppdaterade versionen av kapitel 2, ”Från det tryckta ordet till den digitala världen”. Liksom alltid tar vi tacksamt emot kommentarer och förslag på förbättringar.

Nu tar Historia i en digital värld sommarlov. Vi återkommer en bit in i augusti med nyreviderade texter för kapitel 3, ”Material”. Till dess önskar vi trevlig sommar!

Text: Bokens syfte och utgångspunkter

Igår publicerade vi avsnittet ”Bokens syfte och utgångspunkter”, vilket är det sista i den reviderade versionen av kapitel 1, ”Inledning”. Vi har redan fått några kommentarer på tidigare avsnitt, varav ett par har föranlett mindre justeringar och förtydliganden i texten, men fler synpunkter är alltid välkomna! De kan lämnas antingen via kommentarfunktionen eller någon av de kontaktvägar som nämns på denna sida.