Läsvärd lägesrapport om digital humaniora

Det senaste numret av tidskriften Respons innehåller en lägesrapport om digital humaniora av Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Utgångspunkten är bland annat Snickars intryck från sommarens stora DH-kongress i Krakow, men artikeln hänvisar också till den nordiska DH-konferensen i Oslo i mars, samtal med flera framträdande svenska digitala humanister och den kritiska diskussion om digital humaniora som bland annat kom till uttryck genom ett uppmärksammat debattinläggLos Angeles Review of Books tidigare i våras.

Sammantaget är det en initierad översikt av var fältet digital humaniora står här och nu, sommaren 2016, och de möjligheter och utmaningar Snickars uppfattar som särskilt betydelsefulla inför framtiden. Kort sagt, en mycket läsvärd artikel som varmt rekommenderas!