Text: Långsiktigt digitalt bevarande

Det sista avsnittet i kapitel 6 är liksom flertalet av de tidigare författat av Jessica och heter ”Långsiktigt digitalt bevarande”. Det diskuterar översiktligt de olika frågor som aktualiseras och de huvudsakliga strategier som finns för långsiktigt bevarande av digitala material. Avsnittet berör också de problem och risker som kan leda till att data blir oläsliga eller mindre pålitliga över tid. Frågor? Synpunkter? Kommentera gärna!

Text: Arkivering av digitalbaserade material

Det tredje avsnittet i Jessicas kapitel 6 heter ”Arkivering av digitalbaserade material”. Det introducerar frågorna om vad som ska sparas, av vem och hur, av allt det material som idag produceras digitalt i original. Vad det handlar om är webbsidor, data i sociala medier m.m. som snabbt publiceras men också snabbt kan försvinna om vi inte aktivt ser till att spara och bevara det. Men hur ska det gå till? Avsnittet ger en kort översikt och öppnar upp för många frågor. Finns det fler som vi borde tagit upp? Har du andra synpunkter? Kommentera gärna!