Fördjupning: Textkorpusar för historikerbruk – ett inifrånperspektiv

Idag återpublicerar vi Helena Holm-Cüzdans och Julia von Boguslawskis fördjupning Textkorpusar för historikerbruk – ett inifrånperspektiv. Liksom förra veckans fördjupningstext av Jenny Bergenmar, Digitala textkritiska utgåvor, hör den närmast till kapitel 3, ”Material”, där den placerats mellan avsnitten Digitalisering av text och Digitalisering av bilder och bilder av föremål. Frågor och synpunkter om texten kan i vanlig ordning lämnas via kommentarfältet på sidan. Vi tackar Helena och Julia (igen) för ett fint bidrag till Historia i en digital värld!

Fördjupning: Digitala textkritiska utgåvor

Den första reviderade fördjupningstexten att publiceras i version 2 av Historia i en digital värld är Jenny Bergenmars Digitala textkritiska utgåvor. Fördjupningen hör närmast till kapitel 3, Material, där det placerats mellan avsnitten Digitalisering av text och Digitalisering av bilder och bilder av föremål. Konstruktiva synpunkter är som alltid välkomna och kan lämnas via kommentarfältet på sidan. Stort tack till Jenny för ett värdefullt och välskrivet bidrag!

Läsvärd lägesrapport om digital humaniora

Det senaste numret av tidskriften Respons innehåller en lägesrapport om digital humaniora av Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Utgångspunkten är bland annat Snickars intryck från sommarens stora DH-kongress i Krakow, men artikeln hänvisar också till den nordiska DH-konferensen i Oslo i mars, samtal med flera framträdande svenska digitala humanister och den kritiska diskussion om digital humaniora som bland annat kom till uttryck genom ett uppmärksammat debattinläggLos Angeles Review of Books tidigare i våras.

Sammantaget är det en initierad översikt av var fältet digital humaniora står här och nu, sommaren 2016, och de möjligheter och utmaningar Snickars uppfattar som särskilt betydelsefulla inför framtiden. Kort sagt, en mycket läsvärd artikel som varmt rekommenderas!

 

Text: Det digitala samhället

Nyss publicerade vi ”Det digitala samhället”, vilket är det sista avsnittet i den uppdaterade versionen av kapitel 2, ”Från det tryckta ordet till den digitala världen”. Liksom alltid tar vi tacksamt emot kommentarer och förslag på förbättringar.

Nu tar Historia i en digital värld sommarlov. Vi återkommer en bit in i augusti med nyreviderade texter för kapitel 3, ”Material”. Till dess önskar vi trevlig sommar!