Text: Källkritik och hänvisningar på webben

Det femte avsnittet av Jessicas kapitel om ”Historieforskning i den digitaliserade världen” har Kenneth som huvudförfattare och handlar om ”Källkritik och hänvisningar på webben”Efter en kort översikt av källkritikens grundprinciper behandlas webben som medium och vad källkritik på nätet innebär rent praktiskt. Avsnittet berör också som hastigast frågan om hur hänvisningar till webbmaterial kan och bör se ut. Konstruktiv kritik är, som alltid, mycket välkommen!