Text: Miljöer, verktyg och arbetssätt

Kapitel 5, ”Metoder inom digital historia” med Jessica som huvudansvarig författare, mjukstartar idag med en kort introduktion av Kenneth som har rubriken ”Miljöer, verktyg och arbetssätt”. Där görs först en distinktion mellan historikers och andra forskares ”vardagsverktyg” och metodologiska redskap i egentlig mening, och därefter beskrivs kortfattat innehållet i resten av kapitlet. Det första längre avsnittet, ”Att strukturera information”, publiceras om några dagar, och övriga texter följer sedan i en takt om 1–2 avsnitt per vecka.