Text: Bokens syfte och utgångspunkter

Igår publicerade vi avsnittet ”Bokens syfte och utgångspunkter”, vilket är det sista i den reviderade versionen av kapitel 1, ”Inledning”. Vi har redan fått några kommentarer på tidigare avsnitt, varav ett par har föranlett mindre justeringar och förtydliganden i texten, men fler synpunkter är alltid välkomna! De kan lämnas antingen via kommentarfunktionen eller någon av de kontaktvägar som nämns på denna sida.