Text: Inledning

Idag publicerar vi vår allra första text, en inledning av Jessica som slår an några av bokens mest centrala teman: information och kunskap, kontroll och frihet. Läs gärna och kommentera! Vi välkomnar all form av respons rörande projektets innehåll och uppläggning, från förslag på hela avsnitt till närsynt korrekturläsning och tips på relevant material (litteratur, webbplatser, illustrationer…).

Nästa vecka publiceras det första avsnittet i kapitel 1, ”Den digitala revolutionen”, som huvudsakligen författats av Kenneth. Där utvecklas ytterligare några av de huvudlinjer som genomsyrar hela boken.