Text: Från stordatorer till sociala medier

Idag publicerar vi Kenneths text ”Från stordatorer till sociala medier” som är det första avsnittet i kapitel 1, ”Den digitala revolutionen”. Syftet med kapitlet är att förmedla några av huvuddragen i de senaste årens digitala utveckling och de frågor denna aktualiserar för forskare och andra, med fokus på historiskt inriktade vetenskaper. All respons på form eller innehåll är mycket välkommen!

Nästföljande avsnitt i kapitlet heter ”Konsekvenser för samhälle och forskning” och läggs ut här den 29 maj.