Text: Den gutenbergska parentesen

”Den gutenbergska parentesen” som vi publicerar i dag är det första avsnittet i ett av bokens huvudkapitel, Jessica Parland-von Essens ”Den digitala världen”.  Det ger en mediehistorisk bakgrund till kommande avsnitt där frågor om språk och betydelse och webben som medium tas upp till diskussion. Vi välkomnar som alltid både stora och små synpunkter på såväl form som innehåll!

En reaktion på ”Text: Den gutenbergska parentesen

  1. Pingback: Text: Bit bang | Historia i en digital värld

Kommentarer är stängda.