Text: Hur ska vi förhålla oss?

I dag har turen kommit till det sista avsnittet i Kenneths kapitel om ”Den digitala revolutionen”, vilket har rubriken ”Hur ska vi förhålla oss?” Det är, liksom förra avsnittet, en ganska kort text och handlar om olika sätt att reagera på och förhålla sig till den digitala utveckling som beskrivits tidigare i kapitlet och i Jessicas inledning. Resonemangen här både kan och bör utvecklas en hel del, så alla kommentarer och konstruktiv kritik är (som vanligt) mycket välkomna!