Text: Kultur, kommunikation och medier

Det tredje avsnittet i Jessicas kapitel ”Den digitala världen”, som vi publicerar i dag, heter ”Kultur, kommunikation och medier” och sätter in tidigare texter i ett större teoretiskt-analytiskt sammanhang med fokus på relationen mellan begreppen kommunikation och medier. Som alltid ser vi fram emot kommentarer och konstruktiv kritik!