Text: Webben som medium

I dag publicerar vi det fjärde avsnittet i Jessicas kapitel ”Den digitala världen”, ”Webben som medium”.  Det försöker kortfattat karakterisera just vad som kännetecknar webben som medium, särskilt i relation till den tryckta texten som länge intagit en så central roll i kulturen och samhället, och peka på några konsekvenser därav. Vi är, som alltid, tacksamma för alla synpunkter i stort och smått!