Text: Databaser

Ämnet för det tredje avsnittet i Jessicas kapitel ”Metoder inom digital historia” är ”Databaser”, vilka är en grundläggande infrastruktur för många olika typer av arbete med digitala metoder. I avsnittet beskrivs kortfattat, i både text och bild, vad en relationsdatabas är och därefter diskuteras några av de viktigaste metodologiska och organisatoriska frågor arbete med databaser aktualiserar. Som alltid tar vi tacksamt emot konstruktiv kritik via kommentarfältet!