Text: Big data

Det fjärde avsnittet i Jessicas kapitel ”Metoder inom digital historia” är författat av Kenneth och heter ”Big data”. Det är en kort översikt av de frågor inom digital historia som är kopplade till kvantitativa metoder i vid mening, förhållandet mellan kvantitativa och kvalitativa angreppssätt samt några exempel på de förstnämnda i form av text mining, distant reading och topic modelling. Vi tar som alltid tacksamt emot kommentarer. Denna gång är förslag på svenska översättningar av alla dessa engelska begrepp särskilt välkomna!