Nya tider – en uppdatering

Sedan vi publicerade den första texten här i mitten av maj har vi tämligen exakt följt den ursprungliga publiceringsplanen, med bara någon dags differens här och var. Faktum är att de flesta avstegen har bestått i att nya texter har tillkommit längs vägen, vilket gjort att det många veckor blivit två publicerade avsnitt snarare än ett. Hittills har vi alltså med råge hållit det rätt ambitiösa tidsschema vi började med, och vi har nu avverkat nästan två tredjedelar av huvudtexten i den planerade boken. Häromdagen publicerade vi dessutom den första av ungefär ett dussin fördjupningsartiklar skrivna av utomstående författare. Det är egentligen ganska fantastiskt att vi lyckats komma så långt på drygt fem månader, och det är också glädjande att se att vi sakta men säkert får allt fler läsare på webbplatsen.

Den närmaste tiden kommer vi dock att göra en mindre förskjutning i tidsschemat, främst för att skapa utrymme för de oplanerade avsnitt som tillkommit och de fördjupningar som nu börjar bli klara men också av praktiska skäl som har att göra med vår publiceringsprocess. Det sista, relativt korta avsnittet i kapitel 5 läggs alltså ut den 22 oktober, medan det första avsnittet i kapitel 6 preliminärt publiceras den 30 oktober – två veckor senare än vi ursprungligen planerade. De följande två kapitlen, de sista i boken, förskjuts i motsvarande mån så att publiceringen av huvudtexten slutförs under de första veckorna i januari snarare än i slutet av december. Framöver blir det alltså lite längre mellan de reguljära avsnitten här, men å andra sidan lär det bli fler fördjupningar och dessutom kanske – fast det är mer osäkert – en annan typ av material som vi håller på att förbereda. Det finns alltså fortfarande mycket att se fram emot!