Text: Om kritisk granskning

Jessica avslutar idag sitt kapitel ”Metoder inom digital historia” med ett avsnitt kallat ”Om kritisk granskning”. Det är ett försök att kortfattat peka på några av de utmaningar de digitala forskningsmetoderna ställer oss inför, särskilt hur vi kan och bör bevara en kritisk hållning till alla de nya verktyg och resurser som nu ställs till vårt förfogande utan att vi alltid vet hur de är uppbyggda eller fungerar.  Kommentarer mottages tacksamt!