Text: Vad är forskningsdata?

Efter ett litet uppehåll på grund av praktisk-tekniska orsaker fortsätter idag Jessicas kapitel 6 med avsnittet ”Vad är forskningsdata?” Det behandlar dels frågan om vad som ska betraktas som forskningsdata, dels de möjligheter och utmaningar som finns med långsiktigt bevarande av sådana data. En av de aspekter som tas upp är hur olika former av digital myndighetskommunikation (t.ex. via Twitter) kan och bör bevaras, och i vilken mån den är att likställa med offentliga handlingar i traditionell mening. Vi är som alltid tacksamma för konstruktiv kritik via kommentarfältet!