Text: Att arkivera och publicera forskningsdata

Med dagens text har vi kommit fram till kapitel 7, ”Att förmedla historia i en digital värld”, där Jessica och Kenneth har skrivit de flesta avsnitt gemensamt. Det inledande avsnittet heter ”Att arkivera och publicera forskningsdata” och det diskuterar de institutionella förutsättningarna för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitalbaserade och/eller digitaliserade forskningsdata. Resten av kapitlet kommer att publiceras här i en takt av ca ett avsnitt per vecka, ibland varvat med fördjupningar av utomstående skribenter. Vi tar tacksamt emot all konstruktiv kritik, vilken kan lämnas i kommentarsfältet!

Text: Långsiktigt digitalt bevarande

Det sista avsnittet i kapitel 6 är liksom flertalet av de tidigare författat av Jessica och heter ”Långsiktigt digitalt bevarande”. Det diskuterar översiktligt de olika frågor som aktualiseras och de huvudsakliga strategier som finns för långsiktigt bevarande av digitala material. Avsnittet berör också de problem och risker som kan leda till att data blir oläsliga eller mindre pålitliga över tid. Frågor? Synpunkter? Kommentera gärna!

Text: Urval – vad ska sparas?

Kapitel 6, ”Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande” med Jessica som ansvarig författare,  fortsätter idag med det fjärde avsnittet: ”Urval – vad ska sparas?” Där diskuteras dels mer generellt, dels utifrån olika tekniska och juridiska förutsättningar, de svåra frågorna om vilken typ av digitalbaserade material vi ska försöka spara för eftervärlden och de utmaningar det föranleder. Vi är som alltid tacksamma för frågor och annan respons!

Text: Vad är forskningsdata?

Efter ett litet uppehåll på grund av praktisk-tekniska orsaker fortsätter idag Jessicas kapitel 6 med avsnittet ”Vad är forskningsdata?” Det behandlar dels frågan om vad som ska betraktas som forskningsdata, dels de möjligheter och utmaningar som finns med långsiktigt bevarande av sådana data. En av de aspekter som tas upp är hur olika former av digital myndighetskommunikation (t.ex. via Twitter) kan och bör bevaras, och i vilken mån den är att likställa med offentliga handlingar i traditionell mening. Vi är som alltid tacksamma för konstruktiv kritik via kommentarfältet!

Text: Den förändrade offentligheten

Kapitel 6, med Jessica som huvudansvarig författare, handlar om ”Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande”. Det inleds i dag med avsnittet ”Den förändrade offentligheten” som Jessica och Kenneth skrivit tillsammans, vilket introducerar och diskuterar några av kännetecknen för den nya offentlighet som på senare år har vuxit fram på webben och i sociala medier. De delvis nya villkor som gäller där påverkar också möjligheterna att samla in, arkivera och bevara forskningsdata av olika slag, och i de följande avsnitten kommer vi att behandla några av de frågor som aktualiseras i det sammanhanget.