Text: Nya undervisningsformer

Med Kenneths avsnitt ”Nya undervisningsformer” når kapitel 7, ”Att förmedla historia i en digital värld”, sitt slut. I texten diskuteras mycket översiktligt några av de frågor historieundervisningen ställs inför med anledning av den digitala utvecklingen, ett ämne som egentligen förtjänar en egen bok. Bland de företeelser som på så vis sätts in i ett större sammanhang finns MOOCs, ”flipped education”, traditionella läroböcker och användning av sociala medier i undervisningen. Frågor? Synpunkter? Kommentera gärna!