Text: Nya publiceringsformer II

Dagens text är del II av avsnittet om ”Nya publiceringsformer”, vilket författats av Kenneth och Jessica gemensamt (del I finns här). Tyngdpunkten i denna del ligger på de sammanhang eller kanaler där forskning kommuniceras, snarare än publikationerna som sådana. Här behandlas t.ex. frågor om fragmentering av den information som finns i forskningspublikationer och hur den – åtminstone delvis – kan återsamlas med hjälp av länkad data, användning av sociala medier för att kommunicera forskning och de frågor det leder till rörande relationen mellan forskare och lekmän. (Det sistnämnda är något vi återkommer till i kapitel 8, ”Historikerrollens förändringar”.) Kommentera gärna!