Text: Den digitala utmaningen

Idag påbörjar vi uppdateringen av Historia i en digital värld till version 2.0 genom att publicera det första avsnittet i inledningskapitlet. Texten har rubriken ”Den digitala utmaningen”, är gemensamt författad av Jessica Parland-von Essen och Kenneth Nyberg och återfinns här. Som alltid är konstruktiv kritik mycket välkommen, och synpunkter kan lämnas via kommentarsfältet eller något av de andra sätt att kontakta oss som nämns på denna sida.

Framöver kommer bara fördjupningstexter och det sista avsnittet i varje helt kapitel att annonseras här på bloggen när de publiceras, men normalt sett lägger vi ut ett nytt avsnitt minst varannan vecka. Läs här för mer detaljer om arbetet med HDV 2.0.