Text: Den digitala utmaningen

Idag påbörjar vi uppdateringen av Historia i en digital värld till version 2.0 genom att publicera det första avsnittet i inledningskapitlet. Texten har rubriken ”Den digitala utmaningen”, är gemensamt författad av Jessica Parland-von Essen och Kenneth Nyberg och återfinns här. Som alltid är konstruktiv kritik mycket välkommen, och synpunkter kan lämnas via kommentarsfältet eller något av de andra sätt att kontakta oss som nämns på denna sida.

Framöver kommer bara fördjupningstexter och det sista avsnittet i varje helt kapitel att annonseras här på bloggen när de publiceras, men normalt sett lägger vi ut ett nytt avsnitt minst varannan vecka. Läs här för mer detaljer om arbetet med HDV 2.0.

Kommer snart: HDV 2.0!

I dagarna har det gått två år sedan vi slutförde den första versionen av Historia i en digital värld (PDF, ca 5 mb). Sedan starten har webbplatsen haft drygt 35 000 besök, och som huvudförfattare har vi (Jessica och Kenneth) haft tillfälle att presentera vårt arbete på olika seminarier i både Sverige (Riksarkivet, Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet) och Finland (Helsingfors universitet). Under dessa år har fältet utvecklats snabbt, inte minst i Finland vilket behandlades i ett inlägg här för några veckor sedan. Det finns alltså helt klart ett behov av en ny version av det vi sinsemellan brukar kalla “HDV”, och nyligen påbörjade vi arbetet med en sådan uppdatering.

Under och efter arbetet med föregående utgåva förde vi många diskussioner om vem boken riktar sig till. Vi har återigen tagit upp den frågan, och eftersom fältet också etablerar sig allt starkare inom universitetsvärlden ser situationen ganska annorlunda ut i dag än för ett par år sedan. Vilka är våra läsare och vad vill vi uppnå?

Trots allt tänker vi oss nog fortfarande en liknande läsarkrets som senast: texterna kan dels fungera som introduktion i ämnet för studenter i särskilt historia och digital humaniora, men också som ett diskussionsinlägg riktat till aktiva forskare och andra med intresse av dessa frågor. Vi vill peka på saker som vi tycker är viktiga att beakta då man sysslar med digital humaniora och sätta in utvecklingen i ett längre historiskt perspektiv. Det handlar om frågor kring källkritik och behandling av digitaliserade och digitalbaserade material, om hur de digitala metoderna skiljer sig från traditionella metoder och hur de nya metoderna förhåller sig till de gamla, och om hur man i dag kan arbeta och kommunicera sin kunskap i en digital miljö.

I dag behöver man kanske inte längre argumentera lika mycket för att digitaliseringen av vår kultur och den humanistiska forskningen är faktum som vi alla behöver ta ställning till. Ingendera av oss har under de senaste åren själva aktivt bedrivit akademisk forskning med en digital ansats, men det är ändå en utveckling som vi har följt nära under lång tid. Av båda dessa skäl känns det som att det i dag finns mer principiella och allmänna frågor vi vill lyfta fram, snarare än att i detalj gå in på praktiken i olika digitala metoder. Vår tanke är ändå att också i den nya versionen låta aktiva forskare presentera och diskutera mer tekniska aspekter. Vi hoppas därför återigen på bidrag, uppdateringar och kommentarer av våra kolleger.

I grova drag kommer den uppdaterade versionen av HDV att ha samma grundstruktur som den föregående, men vi kommer att försöka renodla dispositionen och göra den tydligare så att det blir färre upprepningar och glapp mellan olika delar. I princip hoppas vi kunna publicera ett kapitel i månaden från mars till december (bortsett från juli då vi tar paus), vilket betyder ett nytt avsnitt eller fördjupning nästan varje vecka. Texterna läggs ut på respektive kapitels sida allt eftersom de blir färdiga, och när ett kapitel är komplett meddelar vi det med ett inlägg här på sajten.

Genom åren har vi fått ett antal kommentarer på både enskilda avsnitt och HDV som helhet, men såhär i början av uppdateringsarbetet är det särskilt välkommet med konstruktiv kritik och synpunkter som kan hjälpa oss att göra den nya versionen ännu bättre. Vi är också tacksamma för alla tips om bra DH-litteratur, digitala verktyg och resurser som vi kan eller borde uppmärksamma i HDV 2.0. Lämna gärna sådana kommentarer och förslag via formuläret nedan, epost eller Twitter (kontaktuppgifter finns här)!

Under arbetet med den nya versionen kommer vi också att ha mer reguljära blogginlägg på webbplatsen då och då, främst i form av korta hänvisningar till dagsaktuella diskussioner och intressanta länkar till nya projekt eller materialsamlingar. Det tänker vi börja med redan nu, genom att tipsa om den nyligen publicerade introduktionen till ”digital history” (PDF, 143 kb) av Anna Nilsson Hammar i tidskriften Scandia. Den är på engelska och är tänkt som en allmän orientering, men i någon mening är den skriven utifrån en svensk eller nordisk horisont. Som sådan är den något vi alldeles för länge har saknat: en kort men initierad översikt av fältet digital historia och några av dess centrala frågor, skriven för historiker (och andra) som är intresserade av ämnet utan att veta så mycket om det. Hammars artikel är därför en välkommen resurs och kommer utan tvekan att bli en viktig referenspunkt i vårt arbete med den uppdaterade versionen av Historia i en digital värld.

Fördjupning: Några rader om ”kulturarvets masterdata”

Som vi tidigare utlovat kommer det fortsätta dyka upp nytt material här på sajten även under våren och sommaren. Idag är vi därför mycket glada över att kunna publicera en fördjupning om ”kulturarvets masterdata” av Henrik Summanen, som ursprungligen skrev texten som ett inlägg på sin blogg Media för museer. Fördjupningen diskuterar frågor om så kallade auktoriteter eller masterdata och möjligheterna att länka ihop dessa genom de digitala nätverk internet öppnar upp. Kommentarer är, som alltid, mycket välkomna!

Uppdatering: version 1.0.1 som PDF

Efter ett påpekande från Yrsa Neuman (tack Yrsa!) har vi idag förtydligat innebörden av begreppet ”gold OA” i avsnittet ”Open access i teori och praktik” (se första stycket under rubriken ”Modeller för open access”). Med anledning av det har vi samtidigt uppdaterat PDF-utgåvan till version 1.0.1, vilken kan laddas ner här (drygt 5 Mb). I filen återfinns det ändrade stycket på s. 202.

Vi passar också på att påminna om, att vi välkomnar konstruktiv kritik i form av frågor, kommentarer och förslag inför det revideringsarbete som väntar under sommaren och hösten. Läs mer om hur du kan bidra till att göra Historia i en digital värld bättre på denna sida. Tack för dina synpunkter!

Version 1.0 som PDF

På allmän begäran har vi nu samlat alla texter i version 1.0 av Historia i en digital värld i ett sammanhängande dokument, vilket nu är tillgängligt för nedladdning som PDF här (235 sidor, ca 5 Mb). Vi hoppas att detta ska underlätta läsning, spridning och granskning av materialet i så vida kretsar som möjligt inför senare revidering och slutlig publicering. Innehållet publiceras, när inget annat anges, enligt licensen CC BY-NC 3.0.

Uppdatering 140502: PDF-utgåvan har nu uppdaterats till version 1.0.1 (drygt 5 Mb) av skäl som framgår här.