Text: Urval – vad ska sparas?

Kapitel 6, ”Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande” med Jessica som ansvarig författare,  fortsätter idag med det fjärde avsnittet: ”Urval – vad ska sparas?” Där diskuteras dels mer generellt, dels utifrån olika tekniska och juridiska förutsättningar, de svåra frågorna om vilken typ av digitalbaserade material vi ska försöka spara för eftervärlden och de utmaningar det föranleder. Vi är som alltid tacksamma för frågor och annan respons!