Fördjupning: Digitala textkritiska utgåvor

Idag har vi glädjen att publicera fördjupningsartikeln ”Digitala textkritiska utgåvor” av Jenny Bergenmar. Den tar upp både principiella och tekniska frågor kring textkritiska utgåvor i den digitala världen och de delvis nya förutsättningar och utmaningar som nu finns för textkritiskt arbete. Fördjupningen knyter an till både Jessicas avsnitt om digitalisering av text och Sakari Katajamäkis fördjupningsartikel om crowdsourcing i arbetet med digitalisering av texter. Frågor och synpunkter är mycket välkomna!

Fördjupning: Transkribering av manuskript och förstaupplagor med talkokrafter

I anslutning till Jessicas avsnitt om crowdsourcing från häromdagen publicerar vi i dag den allra första av det tiotal fördjupningsartiklar som planeras ingå i ”Historia i en digital värld”. Det är Sakari Katajamäki som skrivit en text kallad ”Transkribering av manuskript och förstaupplagor med talkokrafter”. Den redogör för ett framgångsrikt exempel på hur crowdsourcing använts i samband med digitalisering och transkribering av material från författaren Aleksis Kivi, och diskuterar de olika frågor ett sådant arbetssätt ger upphov till.

Vi hoppas att Sakaris fördjupningsartikel ska få många läsare – det är den värd! Liksom alltid är vi också tacksamma för konstruktiv respons, vilken kan lämnas via kommentarfältet.

Text: Kollektivt arbete (crowdsourcing)

Idag publicerar vi det sjätte avsnittet i Jessicas kapitel ”Metoder inom digital historia”. Det heter ”Kollektivt arbete (crowdsourcing)” och behandlar den roll organiserat och storskaligt samarbete med lekmän kan ha för forskning inom historia och andra områden. Förutom ett antal exempel på hur forskare använt sig av crowdsourcing för att digitalisera text eller koda befintliga texter, diskuteras också några av de särskilda problem och möjligheter detta arbetssätt aktualiserar både rent organisatoriskt och med hänsyn till kvaliteten på forskningsdata. Vi tar tacksamt emot synpunkter på texten i kommentarfältet!

Text: Konsekvenser för samhälle och forskning

Det avsnitt vi publicerar idag heter ”Konsekvenser för samhälle och forskning” och utgör del två (av tre) av Kenneths kapitel ”Den digitala revolutionen”. Avsnittet antyder mycket kortfattat några av följderna av den utveckling som skisserats i föregående text, och det följs nästa vecka (5 juni) av en diskussion om hur vi kan/bör förhålla oss till den nya situation som uppstått. Alla kommentarer i stort och smått är, som alltid, mycket välkomna!