Fördjupning: Digitala textkritiska utgåvor

Idag har vi glädjen att publicera fördjupningsartikeln ”Digitala textkritiska utgåvor” av Jenny Bergenmar. Den tar upp både principiella och tekniska frågor kring textkritiska utgåvor i den digitala världen och de delvis nya förutsättningar och utmaningar som nu finns för textkritiskt arbete. Fördjupningen knyter an till både Jessicas avsnitt om digitalisering av text och Sakari Katajamäkis fördjupningsartikel om crowdsourcing i arbetet med digitalisering av texter. Frågor och synpunkter är mycket välkomna!