Text: Kollektivt arbete (crowdsourcing)

Idag publicerar vi det sjätte avsnittet i Jessicas kapitel ”Metoder inom digital historia”. Det heter ”Kollektivt arbete (crowdsourcing)” och behandlar den roll organiserat och storskaligt samarbete med lekmän kan ha för forskning inom historia och andra områden. Förutom ett antal exempel på hur forskare använt sig av crowdsourcing för att digitalisera text eller koda befintliga texter, diskuteras också några av de särskilda problem och möjligheter detta arbetssätt aktualiserar både rent organisatoriskt och med hänsyn till kvaliteten på forskningsdata. Vi tar tacksamt emot synpunkter på texten i kommentarfältet!