Text: Urval – vad ska sparas?

Kapitel 6, ”Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande” med Jessica som ansvarig författare,  fortsätter idag med det fjärde avsnittet: ”Urval – vad ska sparas?” Där diskuteras dels mer generellt, dels utifrån olika tekniska och juridiska förutsättningar, de svåra frågorna om vilken typ av digitalbaserade material vi ska försöka spara för eftervärlden och de utmaningar det föranleder. Vi är som alltid tacksamma för frågor och annan respons!

Text: Den digitala texten

Dagens avsnitt, det femte i kapitel 2, har rubriken ”Den digitala texten” och diskuterar frågor om språk och betydelse i en digital värld. Bland annat resonerar Jessica om i vilken mån övergången från tryckt till digital text egentligen öppnar upp en så stor frihet som den tycks göra, med tanke på att den vilar på komplexa teknologier som de flesta av oss har mycket begränsade kunskaper om. Frågor, synpunkter, kritik? Kommentera gärna!