Text: Den digitala texten

Dagens avsnitt, det femte i kapitel 2, har rubriken ”Den digitala texten” och diskuterar frågor om språk och betydelse i en digital värld. Bland annat resonerar Jessica om i vilken mån övergången från tryckt till digital text egentligen öppnar upp en så stor frihet som den tycks göra, med tanke på att den vilar på komplexa teknologier som de flesta av oss har mycket begränsade kunskaper om. Frågor, synpunkter, kritik? Kommentera gärna!