Text: Digital historia: en inringning

”Digital historia: en inringning” är det tredje avsnittet i kapitlet ”Forskarvärldens respons”, med Kenneth som huvudansvarig författare. Texten ger en kort orientering kring vad begreppet (möjligen) står för och hur fältet – om det nu är ett fält – vuxit fram, framför allt på amerikansk botten, och avslutas med några ord om situationen i Sverige, Finland och övriga Norden. Det faktum att mycket av det som gäller digital humaniora som ett område eller tradition även gäller digital historia – de båda är intimt förknippade med varandra – bidrar till att framställningen här blir ganska summarisk, men saknas något som absolut borde vara med även i en så här kort text? Vilka exempel på digital historia i Norden skulle kunna läggas till? Komplettera och kommentera gärna!

Text: Digital humaniora: definitioner och debatter

Det andra avsnittet i Kenneths kapitel ”Forskarvärldens respons” publiceras idag och heter ”Digital humaniora: definitioner och debatter”. Det är ett försök att mycket översiktligt ringa in några möjliga definitioner av digital humaniora och exempel på de spänningsfält som gömmer sig bakom dessa definitioner. Utan tvivel finns det ett och annat i framställningen som i sig kan diskuteras, exempelvis om det DH-fält som nu håller på att få allt tydligare konturer kan kallas en ”rörelse” eller ej, och mycket man skulle kunna lägga till. Vi är tacksamma för alla synpunkter!