Text: Digital historia: en inringning

”Digital historia: en inringning” är det tredje avsnittet i kapitlet ”Forskarvärldens respons”, med Kenneth som huvudansvarig författare. Texten ger en kort orientering kring vad begreppet (möjligen) står för och hur fältet – om det nu är ett fält – vuxit fram, framför allt på amerikansk botten, och avslutas med några ord om situationen i Sverige, Finland och övriga Norden. Det faktum att mycket av det som gäller digital humaniora som ett område eller tradition även gäller digital historia – de båda är intimt förknippade med varandra – bidrar till att framställningen här blir ganska summarisk, men saknas något som absolut borde vara med även i en så här kort text? Vilka exempel på digital historia i Norden skulle kunna läggas till? Komplettera och kommentera gärna!