Text: Digital humaniora: definitioner och debatter

Det andra avsnittet i Kenneths kapitel ”Forskarvärldens respons” publiceras idag och heter ”Digital humaniora: definitioner och debatter”. Det är ett försök att mycket översiktligt ringa in några möjliga definitioner av digital humaniora och exempel på de spänningsfält som gömmer sig bakom dessa definitioner. Utan tvivel finns det ett och annat i framställningen som i sig kan diskuteras, exempelvis om det DH-fält som nu håller på att få allt tydligare konturer kan kallas en ”rörelse” eller ej, och mycket man skulle kunna lägga till. Vi är tacksamma för alla synpunkter!