Fördjupning: ProBok – en proveniens- och bokbandsdatabas

De senaste veckornas svit av fördjupningsartiklar avslutas idag med Helena Strömquists intressanta presentation av ProBok – en proveniens- och bokbandsdatabas. Fördjupningen hör till kapitel 3, Material, där det placerats efter avsnittet Digitalisering av bilder och bilder av föremål. Stort tack till Helena, och vi tar som alltid tacksamt emot synpunkter via kommentarfältet på sidan!

Fördjupning: Digitala textkritiska utgåvor

Idag har vi glädjen att publicera fördjupningsartikeln ”Digitala textkritiska utgåvor” av Jenny Bergenmar. Den tar upp både principiella och tekniska frågor kring textkritiska utgåvor i den digitala världen och de delvis nya förutsättningar och utmaningar som nu finns för textkritiskt arbete. Fördjupningen knyter an till både Jessicas avsnitt om digitalisering av text och Sakari Katajamäkis fördjupningsartikel om crowdsourcing i arbetet med digitalisering av texter. Frågor och synpunkter är mycket välkomna!

Text: Betydelser av digitalisering

Efter ett antal kapitel som på olika sätt har behandlat den digitala utvecklingens mer övergripande förutsättningar, bakgrund och innebörd publicerar vi i dag ”Betydelser av digitalisering”, det första avsnittet i Jessicas kapitel ”Historieforskning i den digitaliserade världen”. Det inleder en serie texter som mer konkret tar upp de frågor som rör just digitaliserat material, medan källor som är digitalt baserade från början (”born digital”) kommer att behandlas i senare kapitel om digitala metoder. I detta första avsnitt görs en kortfattad, introducerande inringning av olika betydelser av begreppet digitalisering i samband med historiska källmaterial och historisk forskning. Frågor? Synpunkter? Kommentera gärna!