Text: Betydelser av digitalisering

Efter ett antal kapitel som på olika sätt har behandlat den digitala utvecklingens mer övergripande förutsättningar, bakgrund och innebörd publicerar vi i dag ”Betydelser av digitalisering”, det första avsnittet i Jessicas kapitel ”Historieforskning i den digitaliserade världen”. Det inleder en serie texter som mer konkret tar upp de frågor som rör just digitaliserat material, medan källor som är digitalt baserade från början (”born digital”) kommer att behandlas i senare kapitel om digitala metoder. I detta första avsnitt görs en kortfattad, introducerande inringning av olika betydelser av begreppet digitalisering i samband med historiska källmaterial och historisk forskning. Frågor? Synpunkter? Kommentera gärna!