Text: Framtidens historiker

Dagens text, ”Framtidens historiker” med Kenneth som författare, är det tredje och sista avsnittet i kapitel 8, ”Historikerrollens förändringar”. De närmaste veckorna kommer vi publicera flera fördjupningar som hör till tidigare kapitel, men dagens avsnitt utgör det sista i bokens löpande huvudtext. Det är ett försök att dra ihop trådarna från tidigare avsnitt och kapitel, resonera om konsekvenserna för historiker och andra forskare och, mycket försiktigt, sia om den framtid som redan är här för oss alla. Frågor och konstruktiv kritik välkomnas som alltid!

Text: Hur ska vi förhålla oss?

I dag har turen kommit till det sista avsnittet i Kenneths kapitel om ”Den digitala revolutionen”, vilket har rubriken ”Hur ska vi förhålla oss?” Det är, liksom förra avsnittet, en ganska kort text och handlar om olika sätt att reagera på och förhålla sig till den digitala utveckling som beskrivits tidigare i kapitlet och i Jessicas inledning. Resonemangen här både kan och bör utvecklas en hel del, så alla kommentarer och konstruktiv kritik är (som vanligt) mycket välkomna!