Text: Framtidens historiker

Dagens text, ”Framtidens historiker” med Kenneth som författare, är det tredje och sista avsnittet i kapitel 8, ”Historikerrollens förändringar”. De närmaste veckorna kommer vi publicera flera fördjupningar som hör till tidigare kapitel, men dagens avsnitt utgör det sista i bokens löpande huvudtext. Det är ett försök att dra ihop trådarna från tidigare avsnitt och kapitel, resonera om konsekvenserna för historiker och andra forskare och, mycket försiktigt, sia om den framtid som redan är här för oss alla. Frågor och konstruktiv kritik välkomnas som alltid!