Text: Digital humaniora: definitioner och debatter

Det andra avsnittet i Kenneths kapitel ”Forskarvärldens respons” publiceras idag och heter ”Digital humaniora: definitioner och debatter”. Det är ett försök att mycket översiktligt ringa in några möjliga definitioner av digital humaniora och exempel på de spänningsfält som gömmer sig bakom dessa definitioner. Utan tvivel finns det ett och annat i framställningen som i sig kan diskuteras, exempelvis om det DH-fält som nu håller på att få allt tydligare konturer kan kallas en ”rörelse” eller ej, och mycket man skulle kunna lägga till. Vi är tacksamma för alla synpunkter!

Text: Att möta förändring

I dag publicerar vi ”Att möta förändring” som är första avsnittet i kapitel 3, Kenneth Nybergs ”Forskarvärldens respons”. Texten tar vid där Jessica avslutade kapitel 2, genom att i allmänna termer resonera kring hur vi som forskare kan och bör förhålla oss till de förändringar den digitala utvecklingen för med sig. Resterande tre avsnitt i kapitlet, vilka kommer att läggas ut i en takt av en text per vecka, är ett försök att kort karakterisera några av de nya forskningsinriktningar som nu håller på att växa fram. Vi är som alltid tacksamma för konstruktiv respons på både form och innehåll!