Text: Att möta förändring

I dag publicerar vi ”Att möta förändring” som är första avsnittet i kapitel 3, Kenneth Nybergs ”Forskarvärldens respons”. Texten tar vid där Jessica avslutade kapitel 2, genom att i allmänna termer resonera kring hur vi som forskare kan och bör förhålla oss till de förändringar den digitala utvecklingen för med sig. Resterande tre avsnitt i kapitlet, vilka kommer att läggas ut i en takt av en text per vecka, är ett försök att kort karakterisera några av de nya forskningsinriktningar som nu håller på att växa fram. Vi är som alltid tacksamma för konstruktiv respons på både form och innehåll!