Text: Framtidens historiker

Dagens text, ”Framtidens historiker” med Kenneth som författare, är det tredje och sista avsnittet i kapitel 8, ”Historikerrollens förändringar”. De närmaste veckorna kommer vi publicera flera fördjupningar som hör till tidigare kapitel, men dagens avsnitt utgör det sista i bokens löpande huvudtext. Det är ett försök att dra ihop trådarna från tidigare avsnitt och kapitel, resonera om konsekvenserna för historiker och andra forskare och, mycket försiktigt, sia om den framtid som redan är här för oss alla. Frågor och konstruktiv kritik välkomnas som alltid!

Text: Forskarens roll och expertens auktoritet

Det andra avsnittet i kapitel 8 heter ”Forskarens roll och expertens auktoritet” och är en direkt fortsättning på diskussionen i det första, där huvuddragen i den digitala utvecklingens konsekvenser skisserades. I fokus för framställningen här står hur historikers och andra forskares expertroll och arbetssätt kan komma att påverkas av de nya förutsättningarna, framför allt demokratiseringen av tillgång till information. Vi är, som alltid, tacksamma för respons i form av frågor, kommentarer och konstruktiv kritik!