Text: Forskarens roll och expertens auktoritet

Det andra avsnittet i kapitel 8 heter ”Forskarens roll och expertens auktoritet” och är en direkt fortsättning på diskussionen i det första, där huvuddragen i den digitala utvecklingens konsekvenser skisserades. I fokus för framställningen här står hur historikers och andra forskares expertroll och arbetssätt kan komma att påverkas av de nya förutsättningarna, framför allt demokratiseringen av tillgång till information. Vi är, som alltid, tacksamma för respons i form av frågor, kommentarer och konstruktiv kritik!