Text: Om kritisk granskning

Jessica avslutar idag sitt kapitel ”Metoder inom digital historia” med ett avsnitt kallat ”Om kritisk granskning”. Det är ett försök att kortfattat peka på några av de utmaningar de digitala forskningsmetoderna ställer oss inför, särskilt hur vi kan och bör bevara en kritisk hållning till alla de nya verktyg och resurser som nu ställs till vårt förfogande utan att vi alltid vet hur de är uppbyggda eller fungerar.  Kommentarer mottages tacksamt!

Text: Visualiseringar

Dagens avsnitt i kapitlet ”Metoder inom digital historia” är det femte i ordningen och heter kort och gott ”Visualiseringar”. Det är författat av Jessica och Kenneth gemensamt och tar upp både vilka syften och funktioner visualiseringar används till och vilka former de kan ta sig, med några konkreta exempel. Avsnittet berör också frågan om hur visualiseringar förhåller sig till text och hur infografik bör utformas för mesta möjliga läsbarhet. Vi är, som alltid, tacksamma för konstruktiv kritik!