Text: Visualiseringar

Dagens avsnitt i kapitlet ”Metoder inom digital historia” är det femte i ordningen och heter kort och gott ”Visualiseringar”. Det är författat av Jessica och Kenneth gemensamt och tar upp både vilka syften och funktioner visualiseringar används till och vilka former de kan ta sig, med några konkreta exempel. Avsnittet berör också frågan om hur visualiseringar förhåller sig till text och hur infografik bör utformas för mesta möjliga läsbarhet. Vi är, som alltid, tacksamma för konstruktiv kritik!