Text: Det digitala samhället

Med dagens text ”Det digitala samhället” avslutar Jessica sitt kapitel ”Den digitala världen”.  Där summerar hon några olika synsätt på de samhällsförändringar den digitala utvecklingen gett upphov till, med särskilt fokus på frågan om hur djupgående och långvariga dessa förändringar är. Avsnittets sista stycke öppnar upp för inledningen på Kenneths kapitel ”Forskarvärldens respons”, som preliminärt kommer att publiceras här på sajten den 15 juli. Som vanligt välkomnar vi frågor och synpunkter i kommentarsfältet!