Text: Den ökande mängden digital information

”Den ökande mängden digital information” är temat för dagens avsnitt, det sjunde och näst sista i Jessicas kapitel om ”Den digitala världen”. Det tar ett brett grepp om följderna av de nya publiceringsmöjligheter webben erbjuder för vårt sätt att läsa, tanken om originalitet och upphovsrätt, gränsdragningen mellan privat och offentligt med mera. All konstruktiv kritik, frågor och andra synpunkter är mycket välkomna!