Fördjupning: Open research methods in computational social sciences and humanities: introducing R

Dagens fördjupning är författad av Markus Kainu och utgör en introduktion till R, ett programmeringsspråk för dataanalys och visualisering som de senare åren vuxit i popularitet. Kainu närmar sig R som ett exempel på ”öppna forskningsmetoder” (open research methods), ett viktigt ämne som hittills fått betydligt mindre uppmärksamhet än ”öppen publicering” (open access). I fördjupningen beskrivs olika gränssnitt för R och sätt att lära sig språket samt hur det kan användas, och texten slutar med en intressant diskussion om hur och varför det är viktigt att med stor omsorg välja de mjukvaror man arbetar med som forskare. Frågor? Synpunkter? Kommentera gärna!