Fördjupning: Fjärrläsning och närläsning, stordata och smådata

Denna vecka är vi mycket glada att kunna presentera den första av flera helt nya fördjupningstexter i version 2 av Historia i en digital värld. Det är Bo Petterssons intressanta diskussion om Fjärrläsning och närläsning, stordata och smådata, vilken tar sin utgångspunkt i Franco Morettis bok Distant Reading från 2013. Fördjupningen ingår i kapitel 4, Metoder, där det placerats efter avsnittet Big Data. Vi är mycket tacksamma mot Bo för hans läsvärda bidrag, och kommentarer på texten är som alltid mycket välkomna!

Fördjupning: Open research methods in computational social sciences and humanities: introducing R

Dagens fördjupning är författad av Markus Kainu och utgör en introduktion till R, ett programmeringsspråk för dataanalys och visualisering som de senare åren vuxit i popularitet. Kainu närmar sig R som ett exempel på ”öppna forskningsmetoder” (open research methods), ett viktigt ämne som hittills fått betydligt mindre uppmärksamhet än ”öppen publicering” (open access). I fördjupningen beskrivs olika gränssnitt för R och sätt att lära sig språket samt hur det kan användas, och texten slutar med en intressant diskussion om hur och varför det är viktigt att med stor omsorg välja de mjukvaror man arbetar med som forskare. Frågor? Synpunkter? Kommentera gärna!

Fördjupning: Kulturomik: Att spana efter språkliga och kulturella förändringar i digitala textarkiv

Idag har vi glädjen att kunna publicera ytterligare en välskriven fördjupning av kvalificerade författare. Det är Lars Borin och Richard Johansson som redogör för och diskuterar olika aspekter av kulturomik, ett av de senaste årens mest omdiskuterade exempel på användning av ”big data” för att analysera språklig, kulturell och historisk förändring. Den rikligt illustrerade fördjupningsartikeln sätter in kulturomiken i ett sammanhang och tar sedan upp både möjligheter och svårigheter med detta arbetssätt tillämpat på svenskspråkigt material. Vi är som alltid tacksamma för frågor och konstruktiv kritik!

Text: Om kritisk granskning

Jessica avslutar idag sitt kapitel ”Metoder inom digital historia” med ett avsnitt kallat ”Om kritisk granskning”. Det är ett försök att kortfattat peka på några av de utmaningar de digitala forskningsmetoderna ställer oss inför, särskilt hur vi kan och bör bevara en kritisk hållning till alla de nya verktyg och resurser som nu ställs till vårt förfogande utan att vi alltid vet hur de är uppbyggda eller fungerar.  Kommentarer mottages tacksamt!

Text: Big data

Det fjärde avsnittet i Jessicas kapitel ”Metoder inom digital historia” är författat av Kenneth och heter ”Big data”. Det är en kort översikt av de frågor inom digital historia som är kopplade till kvantitativa metoder i vid mening, förhållandet mellan kvantitativa och kvalitativa angreppssätt samt några exempel på de förstnämnda i form av text mining, distant reading och topic modelling. Vi tar som alltid tacksamt emot kommentarer. Denna gång är förslag på svenska översättningar av alla dessa engelska begrepp särskilt välkomna!